eason1121

阿贵视觉:

冬寒
        黄山是中国最美丽的山,冰冷的雾和雨,创造出令人震撼的冬季景观。(摄影:Natapong S.)

外国摄影师镜头下的中国,竟和古诗词谜之般配

各茗:

阿贵视觉:新春秋:  

  

  
  

  
镜头  

  

文化的碰撞,如同引线遇上火星瞬间炸开了漫天的  

  
  

  
  

  
  

  
当这个  

  
古老的东方国家在西方人眼中不再是神秘的元素符号又会是什么呢?  

  

让这组风景大片告诉你隐藏在山水间的答案……  

  

  

  
  

  
三山半落青天外,二水中分白鹭洲——唐·李白《登金陵凤凰台》  

  

  

  
  

  
过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠  

  

——唐·温庭筠《望江南》  

  

  

  
  

  
白发渔樵江渚上,惯看秋月春风——明·杨慎《临江仙》  

  

  

  
  

  
郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去——宋·秦观《踏莎行》  

  

  

  
  

  
绿遍山原白满川,子规声里雨如烟  

  

——宋·翁卷《乡村四月》  

  

  

  
  

  
一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐——元·张养浩《水仙子》  

  

  

  
  

  
人行明镜中,鸟度屏风里——唐·李白《清溪行》  

  

  

  
  

  
平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦——宋·辛弃疾《鹧鸪天》  

  

  

  
  

  
树树皆秋色,山山唯落晖——唐·王绩《野望》  

  

  

  
  

  
天平山上白云泉,云自无心水自闲  

  

——唐·白居易《白云泉》  

  

  

  
  

  
小舟从此逝,江海寄余生  

  

——宋·苏轼《临江仙》  

  

  

  
  

  
岭树重遮千里目,江流曲似九回肠  

  

——唐·柳宗元《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》  

  

  

  
  

  
停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花——唐·杜牧《山行》  

  

  

  
  

  
不知近水花先发,疑是经冬雪未销  

  

——唐·张谓《早梅》  

  

  

  
  

  
只在此山中,云深不知处  


——唐·贾岛《寻隐者不遇》

      


(来源 诗词中国 shicizg)

      

  

阅读原文:http://www.doc88.com/p-7704593352134.html